Coaching met een paard


Een coaching sessie met een paard geeft direct inzicht en het is een onvergetelijke ervaring.
Paarden geven op hun eigen aardige wijze feedback waar je verder mee kunt.

Als psycholoog werk ik veel met mensen die om uiteenlopende redenen psychologische coaching behoeven. Velen voelen bijvoorbeeld (te) veel druk op het werk, ze hebben een conflict met collega’s of een leidinggevende. Het kan ook zijn dat ze geen plezier meer in hun werk hebben. Dit soort omstandigheden komt het functioneren op het werk en in de privé-situatie niet ten goede.

Gedurende een coaching traject krijgen cliënten meer inzicht in zijn of haar gedrag en de mogelijke consequenties van (niet) handelen. Zij ontwikkelen meer zelfkennis en zetten stappen voorwaarts. Om zelf te kunnen zien en ervaren wat jouw gedrag bij een ander veroorzaakt werk ik graag samen in een sessie met paardencoach Joyce Winkel.

Een coaching sessie met een paard geeft direct inzicht en het is een onvergetelijke ervaring. Paarden geven op hun eigen aardige wijze feedback waar je verder mee kunt.

Een korte omschrijving van een coaching sessie met een paard lees verderpsychologie  coaching  training