Cognitieve gedragstherapie


Cognitieve gedragstherapie bestaat uit cognitieve therapie en gedragstherapie en beïnvloedt zowel de manier van denken als het gedrag. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen en laten. Cognitieve gedragstherapie is een effectieve behandelmethode bij verschillende klachten, waaronder:

Stressklachten
zoals overspanning, burn-out of chronisch stress-syndroom

Angstklachten
zoals sociale fobie, paniekstoornis, agorafobie, obsessief-compulsieve stoornis (dwangklachten) en posttraumatische stress-stoornis

Depressieve klachten
zoals een combinatie van symptomen als slaapstoornissen, verminderde eetlust, weinig energie, vermoeidheid, concentratieproblemen, besluiteloosheid, traagheid, lichamelijke onrust, schuldgevoelens

Rouwproblemen
zoals die kunnen ontstaan na ingrijpende gebeurtenissen als het verlies van een dierbare of het verlies van een baan

Wetenschappelijke behandeling
Cognitieve gedragstherapie is gebaseerd op wetenschappelijke principes en onderzoek. Het gaat vooral over moeilijkheden die in het heden spelen en veel minder over problemen die in het verleden hebben bestaan. Het stoelt op een open en gelijkwaardige samenwerkingsrelatie tussen therapeut en cliënt. De aanpak is klacht- en/of probleemgericht en kortdurend. Het doen van oefeningen en het maken van huiswerk kan onderdeel uitmaken van de behandeling.

Resultaten
Van alle psychotherapieën is de effectiviteit van cognitieve gedragstherapie het meest wetenschappelijk onderzocht. De resultaten van cognitieve gedragstherapie blijken over het algemeen positief te zijn. Ongeveer 70 tot 80% van de cliënten die de behandeling afmaakt heeft baat bij cognitieve gedragstherapie. De mate van succes hangt daarbij enigszins af van de problematiek waarvoor men wordt behandeld.psychologie  coaching  training