Training Directe Communicatie


“Voor iedereen die binnen zijn werkrelatie meer direct met anderen wil communiceren.
Na deze training komt jouw boodschap wel goed over en boek je direct resultaat”

Direct, adequaat en ook nog vriendelijke naar je collegae reageren is voor velen geen aangeboren talent. Je formuleert voorzichtig, zodat je woorden de relatie niet schaden. Als je dan merkt dat je woorden niet goed overkomen en er niet gebeurt wat je wilt, dan is deze training iets voor jou.

Doel
Het versterken van je zelfvertrouwen in direct communiceren staat in deze training centraal. Door het onderzoeken van je eigen gevoelens, gedachten en gedrag, krijg je inzicht in je drijfveren. Communiceren doe je dan voortaan vanuit een zelfbewuste houding. Daardoor komt jouw boodschap nu wèl over en ben je in staat resultaat te boeken.

Werkwijze
De training bestaat uit een combinatie van theorie, analyseren en vooral met elkaar oefenen. Deelnemers brengen communicatie items in die zij tegenkomen in hun eigen werksituaties. Gewerkt wordt met verschillende methodieken waarbij de rode draad gevormd wordt door ervaringsleren. De deelnemers moeten bereid te zijn actief aan de training deel te nemen, cases in te brengen en opdrachten tussen de bijeenkomsten te maken.

Data
De training bestaat uit vijf dagdelen van 4 uur en vinden plaats op ‘De Belt’ in Marle van 13.30 -17.30 uur. De eerste vier dagdelen bestaan uit bijeenkomsten om de twee weken. Twee maanden later wordt er een terugkeer bijeenkomst gepland.

Kosten
De training wordt in een groep van minimaal 6 tot maximaal 8 deelnemers gegeven. De kosten zijn € 945,00 per deelnemer. De kosten voor een team binnen een organisatie zijn op aanvraag.

Aanmelding
Aanmelden gebeurt op persoonlijke titel. Ook is verwijzing via de bedrijfsarts, leidinggevende of de afdeling P&O mogelijk. Een (telefonische) kennismaking vooraf is gebruikelijk.

data en aanmelding: lees verderpsychologie  coaching  training