Oog voor de medewerker én de organisatie!


Mijn eerste contact met Jan Fens was meteen goed. Direct merk je dat je te maken hebt met een ervaren psycholoog die weet wat er speelt binnen het bedrijfsleven. Hij is niet ‘zweverig', zoals psychologen in mijn beleving soms kunnen zijn.

Dat eerste contact was het begin van een intensieve samenwerking. Ik heb al een aantal medewerkers doorverwezen naar Jan. Positief is dat hij op korte termijn ruimte maakt voor een intake gesprek met de medewerker. Na de intake maakt Jan een rapport dat PTCplus alleen na goedkeuring van de medewerker ontvangt. Dat werkt goed en snel. Het duidelijke advies in het rapport heeft PTCplus tot nu toe steeds opgevolgd en het werpt inmiddels zijn vruchten af!

Medewerkers die praten met Jan Fens vertrouwen hem en zijn tevreden over zijn luisterend oor, duidelijke adviezen en confrontaties. Jan begrijpt snel een situatie, heeft snel door wat er bij mensen speelt en welke eigenschappen ze hebben. Zijn professionele houding en gedrevenheid is voor onze medewerkers een impuls om zélf met hun problemen aan de slag te gaan. Uiteindelijk moeten ze het zelf doen, maar Jan kan hen op de goede weg helpen en bewust maken van zaken die ze zelf niet zien.

Jan kan zich goed inleven in enerzijds de belangen van de werkgever en anderzijds de belangen van het individu. Die balans is naar mijn mening voorwaarde om zinvolle en resultaatgerichte diensten te kunnen leveren als bedrijfspsycholoog. Als een medewerker weer lekker in zijn vel zit, kan hij zijn werk meestal beter doen, met als gevolg een tevreden werkgever. Kortom, een win-win situatie voor medewerker en werkgever!

Adviseur P&O
PTC+ Barneveld/Ede

psychologie  coaching  training