Preventieve coaching


Preventieve coaching is bedoeld om verzuim te voorkomen. Door voortijdig zelf aan de slag te gaan zal het waarschijnlijk lukken om door te gaan met gewoon leven en wordt verzuim voorkomen.

Een reden om met preventieve coaching te beginnen kan zijn het gevoel zijn “niet lekker in je vel” te zitten (werk of privé). Het kan ook zijn dat er een aanhoudend ontevreden gevoel heerst zonder een duidelijk aanwijsbare oorzaak. Een moe gevoel of het idee dat eigen capaciteiten of creativiteit niet genoeg kan worden benut, zijn andere redenen.

Er kunnen dus verschillende gedragingen of gevoelens zijn waarin verandering gewenst is. Misschien is daarvan een duidelijk beeld, maar misschien moet dat nog onderzocht worden.
Een intake gesprek kan dan vaak meer helderheid geven: waar zit het probleem en wat er veranderd moet worden in het coaching traject.

Voorbeeld: Het oplossen van een innerlijk conflict.
Stel, je wilt aan de ene kant graag een andere baan, maar aan de andere kant ben je blij met de zekerheid die je nu hebt en die durf je eigenlijk niet op te geven. Je blijft je echter ontevreden voelen. Wat moet je eigenlijk doen?

Voorbeeld: Het veranderen van een strategie.
Je ziet altijd erg op tegen het geven van een presentatie. Mogelijk heb je hierbij gedachten (waar je je niet bewust van bent) die je een onplezierig gevoel geven. Je kunt dan samen onderzoeken hoe dit in elkaar zit en je gedachten zodanig beïnvloeden dat ze je helpen i.p.v. belemmeren.

Voorbeeld: Het oplossen van conflicten.
Wanneer je een conflict hebt met iemand die ander behoeften heeft dan jij en waaraan niet tegelijktijdig kan worden voldaan, dan kun je door interventies inzicht krijgen in de oorzaak waardoor er daardoor veranderingen optreden en je in staat bent hier beter mee om te gaan.

Gevoelens van onzekerheid kunnen hun oorsprong hebben in het verleden. Door met een coach naar de levenslijn te kijken, is een cliënt in staat om de oorsprong van negatieve emoties en beslissingen te onderzoeken en los te laten.psychologie  coaching  training