Betalings- en annuleringsregeling Groepsleertheraptie


Betalingsregeling:
Pas na de ontvangst van de aanbetaling kun je op de deelnemers- of op de wachtlijst geplaatst worden.
Voor de start van de GLT dient het bedrag in z’n geheel te zijn overgemaakt voor de 5-daagse GLT. 
Voor de 10-daagse GLT dient de helft van het bedrag voor de start van de eerste 5 dagen te zijn overgemaakt; 50% van het aanbetalingsbedrag kan daarvan worden afgetrokken.

Annuleringsregeling:
Annuleren kan alleen schriftelijk; de poststempeldatum geldt als de ontvangstdatum.
Bij annulering meer dan 10 weken voor aanvang van de GLT wordt € 50,00 in rekening gebracht.
Bij annulering tussen 10 en 6 weken voor aanvang van de GLT wordt het gehele aanbetalingsbedrag niet geretourneerd.
Bij annulering tussen 6 en 2 weken voor aanvang van de GLT wordt 50% van de 25- of 50-uurs GLT in rekening gebracht.
Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de GLT wordt 100% van de 25- of 50-uurs GLT in rekening gebracht.

In alle hierboven genoemde gevallen kun je je door een collega laten vervangen (vermits deze aan de toelatingsvoorwaarden voldoet).

Vanzelfsprekend zijn er uitzonderingen op deze regelingen.psychologie  coaching  training