Tarieven


Oriënterend gesprek
Begeleiding werkt het beste als beide partijen vertrouwen hebben in de samenwerking. Daarom is het mogelijk om een oriënterend gesprek te hebben. Als de cliënt besluit na dit gesprek géén vervolgafspraak te maken, worden voor het oriënterende gesprek geen kosten in rekening gebracht.

Wie vergoedt de kosten?
De kosten voor onderzoek, advies en begeleiding kunnen flink oplopen. Het is daarom belangrijk vooraf goed af te spreken wie welke kosten vergoedt.

  • Werkgever
    In veel gevallen vergoedt de werkgever de kosten voor onderzoek, advies en een eventueel begeleidingstraject. Wanneer dat zo is, wordt een offerte gemaakt voor de werkgever met daarin een schatting van het aantal benodigde sessies. Na akkoord van de werkgever kan worden begonnen met de behandeling. Als mocht blijken dat meer sessies nodig zijn of een intensievere begeleiding nodig is (bijvoorbeeld niet eens per twee weken, maar wekelijks) dan kan opnieuw worden overlegd met de werkgever.
  • Ziektekostenverzekering
    Afhankelijk van de zorgverzekeraar en het pakket worden de kosten gedeeltelijk of geheel vergoed. In de polisvoorwaarden staat beschreven aan welke voorwaarden de therapie moet voldoen om voor vergoeding in aanmerking te komen. Meestal gaat het om een gedeeltelijke vergoeding (bijvoorbeeld 75% van het consulttarief met een maximum van € 550,- per jaar).

Voor de tarieven voor diensten klik hier

Voor de tarieven voor trainingen klik hierpsychologie  coaching  training