Arbeidsreïntegratie


Arbeidsrelevante problemen uiten zich mede in de daadwerkelijke arbeidssituatie. Het werken aan oplossingen verloopt effectiever wanneer men ook daadwerkelijk aan het werk is. Wie bijvoorbeeld niet goed is in het aangeven van de eigen grenzen, iets dat veel voorkomt bij mensen met een burn-out, kan dan heel goed ‘oefenen’ op de werkvloer.

Uit onderzoek blijkt dat hoe langer het verzuim duurt, hoe hoger de drempel is om weer aan het werk te gaan. In de behandeling is daarom veel aandacht voor arbeidsre-integratie. Door de werkzaamheden (deels) aan te passen, lukt het vaak sneller om terug te keren. Ook de wetgeving maakt het noodzakelijk om steeds sneller te re-integreren. Zo verplicht de Wet Verbeterde Poortwachter werkgever en werknemer ziekteverzuim en re-integratie actief aan te pakken.

Cliënt en organisatie
Re-integratie en herstel verlopen sneller wanneer gekeken wordt naar de rol van de cliënt en die van de organisatie. Een open en duidelijke communicatie met collega’s en leidinggevenden bevordert een snelle terugkeer op de werkvloer. De oorzaken en de achtergrond voor arbeidsrelevante problemen zijn bij iedereen anders. Het behandelen volgens een vast protocol lukt dus lang niet altijd. Een op maat gesneden aanpak is dan noodzakelijk.

Het tijdig inschakelen van een deskundige zal grote gevolgen van arbeidsrelevante problemen voorkomen.psychologie  coaching  training