Diensten


Zowel medewerkers als leidinggevenden kunnen behoefte hebben aan een onafhankelijk en deskundig advies. Jan Fens geeft praktische handvaten om problemen aan te pakken en op te lossen. Optimaal en met plezier weer aan het werk, dat is het doel.

Op basis van het intakegesprek wordt bekeken of de behandeling kan worden gegeven in de vorm van counseling of van coaching.

Counseling
Counselinggesprekken vinden in eerste instantie wekelijks plaats en zijn gericht op het onderzoeken en zo mogelijk veranderen van de achterliggende oorzaken van de problemen. In deze gesprekken wordt inzichtelijk waarom het moeilijk is om grenzen aan te geven of waar somberheid en angsten vandaan komen.
Lees verder

Coaching
Coaching is vooral gericht op het beter functioneren in een werksituatie. Coaching richt zich meer op aanleren van nieuwe vaardigheden, nieuw gedrag dan op het krijgen van inzicht in de eigen motieven. De gesprekken vinden meestal eens in de twee of drie weken plaats. Deze kunnen individueel plaats vinden, maar ook groepsgewijs. Denk bijvoorbeeld aan niet goed functionerende (sub)teams.
Lees verderpsychologie  coaching  training