Coaching


Coaching is er voor iedereen die meer zicht wil krijgen op het eigen functioneren op het werk.

Aandacht voor persoonlijke kwaliteiten
Bij coaching wordt de aandacht gericht op zelfanalyse, zelfreflectie en het persoonlijk functioneren op het werk. Er wordt een analyse gemaakt van persoonlijke kwaliteiten en valkuilen, waarbij een persoonlijk ontwikkelingsplan kan worden opgesteld. Ook kunnen problemen bij het uitoefenen van de functie aan de orde komen.

Actief aan de slag
Een coachingstraject is gericht op actieve deelname en eigen verantwoordelijkheid. Dit vraagt niet alleen om een actieve houding in het gesprek, maar ook om voorbereidende werkzaamheden en oefenen in de werksituatie. De uiteindelijke invulling van het coachingstraject is afhankelijk van eigen inbreng en wensen. De volgende onderwerpen worden regelmatig behandeld:
- omgaan met werkstress
- timemanagement
- sterkte/zwakteanalyse
- assertiviteit
- conflicthantering
- loopbaanadvies
- loopbaanplanning

Technieken en methoden
Bij coaching worden verschillende technieken gebruikt, zoals bijvoorbeeld:
- Birkman methode

De Birkman methode
Deze methode wordt vaak gebruikt om inzicht te krijgen in welke behoeftes iemand heeft en welk gedrag iemand in de werksituatie laat zien. Kijk voor meer informatie op deze website: www.birkman.nl

Zie ook
- coaching preventief
- coaching onlinepsychologie  coaching  training