A Case of Life - a private tutorial


Door mijn jarenlange ervaring met het coachen van mensen in topfuncties is het evidence based concept, ‘- Case Of Life - a private tutorial - ’ in mijn praktijk ontstaan. Hoe het concept werkt en voor wie het is bedoeld staat uitgelegd op een nieuwe website a-case-of-life.nl: 


acaseoflife.png
website 'A case of life'


psychologie  coaching  training