Online coaching


Als iemand steeds tegen dezelfde problemen oploopt, dan kan een gesprek met een psycholoog verhelderend werken. Door middel van ‘coaching online’ is er na dit gesprek gelegenheid om er verder over door te praten. Directe persoonlijke begeleiding is in die gevallen dan vaak niet nodig.

Online coaching biedt advies, support en antwoorden op vragen. Dit kan via email, per telefoon of met Skype. Soms is er situatie die vraagt om een deskundig iemand die je even een spiegel voorhoudt. De aanleiding hiervoor zijn zeer verschillend zijn.

De voordelen zijn:
- rust en bezinning
- snel kwijt wat je dwars zit
- een luisterend oor
- de visie van een deskundige
- je loopt er niet meer alleen mee rond
- het verkrijgen van praktische tips en handvaten waardoor je weer grip krijgt
- het afbouwen van een therapeutisch contact
- bespaart tijd en reiskosten
- bij gebruik van Skype heb je ook visueel contact

Coaching online pakket
Zowel individuen als bedrijven kunnen ‘coaching online’ inkopen. Voor een ‘coaching online’ sessie wordt ongeveer 30 minuten gerekend. Inkoop kan vanaf vijf klokuren. Voorafgaand wordt een offerte opgesteld. De sessies kunnen ook buiten kantoortijden plaats vinden.psychologie  coaching  training