Counseling


Counselinggesprekken zijn gericht op het onderzoeken en zo mogelijk veranderen van de achterliggende oorzaken van de problemen; deze vinden vaak wekelijks plaats. In deze gesprekken wordt bijvoorbeeld geprobeerd inzichtelijk te krijgen waarom het zo moeilijk is om grenzen aan te geven of waar somberheid en angsten vandaan komen.

Technieken en methoden
Bij counseling worden verschillende technieken gebruikt, zoals bijvoorbeeld:
- psycho-educatie
- ontspanning
- mindfulness
- EMDR

Psycho-educatie
Psycho-educatie kan een onderdeel van de behandeling zijn waarbij de cliënt voorlichting, informatie, steun en advies krijgt. De cliënt en eventueel zijn partner kan terecht met vragen en onzekerheden over de problematiek. Bijvoorbeeld hoe de kans op terugval kan worden verkleind of in de toekomst worden voorkomen.

Ontspanning
Ontspanningsoefeningen zijn geschikt voor iedereen die wat meer rust en evenwicht wil krijgen. Bij stress, burn-out of depressie zijn deze oefeningen heel heilzaam vaak in combinatie met een behandeling. Ook bij slapeloosheid kan er goed gebruik worden gemaakt van deze oefeningen.

Mindfulness
Mindfulness is een aandachtgerichte therapie waarbij op een systematische effectieve methode wordt geleerd om te gaan met pijn, stress, vermoeidheid en depressie. Het is een integratie van Boeddhistische principes met Westerse psychologische kennis. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de methode zeer werkzaam is en vijftig procent minder terugval na depressie oplevert dan andere behandelwijzen.

EMDR
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. EMDR werd aanvankelijk gebruikte om grote traumatische gebeurtenissen te verwerken. Tegenwoordig is er steeds meer bewijs dat het ook bij anderen klachten effectief kan zijn. Voorbeelden zijn: angst­klachten, chronische pijn of een negatief zelfbeeld.

zie ook:

- cognitieve gedragstherapie
- online coachingpsychologie  coaching  training