Voor wie?


Iedereen krijgt te maken met moeilijke momenten in het leven. Soms leidt dat tot overspannenheid of een burn-out. Symptomen zijn bijvoorbeeld slapeloosheid, concentratieproblemen en snelle irritatie.

De oorzaken bevinden zich in de werk of privé situatie. Problemen op het werk zijn regelmatig het gevolg van te veel druk, een conflict met collega’s of leidinggevende: het plezier in het werk verdwijnt en dat komt ook de thuis situatie niet ten goede. Privé kunnen er ook andere oorzaken de reden voor klachten zijn:

- onverwerkte gebeurtenissen
- relatie en gezinsproblemen
- levensfase problematiek
- schuldgevoel en angst

De oorzaak is bij iedereen verschillend. De gevolgen van overspannenheid of een burn-out zijn een combinatie van psychische en lichamelijke klachten, zoals pijn in het hoofd, de rug of andere spieren. Kenmerkend is een allesoverheersend gevoel van moeheid, gebrek aan energie en concentratie, lusteloosheid en prikkelbaarheid.

Het tekort aan energie veroorzaakt vaak verzuim. Werknemers voelen zich moe en melden zich ziek omdat ze verwachten dat het hen zal helpen. Op korte termijn lijkt dat ook zo te zijn. Maar op langere termijn leiden deze klachten tot een negatieve spiraal. Zonder adequate begeleiding kan dat leiden tot langdurige uitval.

Bekijk hier de referenties.

Lees hier de ervaringen van cliënten met hun problemen en de oplossing van Jan Fens.psychologie  coaching  training