Welkom


Mensen met top functies en complexe problemen vinden een uitkomst bij Jan Fens. Door een combinatie van psychologie en coaching brengt Jan Fens zowel (top) managers als teams weer in balans. Zij kunnen weer goed functioneren in werk en privé leven.

Om complexe problemen op te lossen moet de betrokkenheid hoog zijn en een op maat gesneden plan worden gevolgd dat snel en met strikte regelmaat wordt ingezet. Dat kan alleen buiten de reguliere zorg om. Zonder wachttijden, in-take gesprekken en andere procedures worden cliënten daarom direct geholpen. Ook buiten kantoor uren en in de eigen praktijk met alle privacy.

“Om een probleem goed te leren kennen, is het nodig je intensief in te leven in de manager en de specifieke omstandigheden en problemen”, zegt Jan Fens.
“Dat vind ik boeiend aan mijn vak. Hoe complexer het probleem, hoe groter de uitdaging”.

Jan Fens is een stevige, maar prettige gesprekspartner die professionals aan kan door hun taal te spreken en hun problemen herkent. De grondige oplossing van de problemen moet zo kort mogelijk zijn, maar zo lang als nodig. Jan Fens geeft direct het vertrouwen dat cliënten controle terug krijgen over hun leven en werk. Zo kunnen zij weer zich zelf zijn.


banner furiositeit
psychologie  coaching  training